> - > - - Topics


2021 , ,

- - Topics

 
LinkBack
  #1  
 
: Sep 2013
: 9,969
2021 , ,

 
 
 
2021 , ,

   2021*​​​  

:
\:*
ߕ~ 
 !
.. .\=d/

( )  .


* ۈ ٱ ی
ۈ ٱ ی ٱ
ۃ ٱϐ

ۈ ٱ ی
ۈ ٱ ی یۓ


...


(`'.26/4/2011.' ).
♥♥

 
 


 

(*) ܑ APRIL .!<3
[] ﮧ​ (12)
ۈ Ԑﮩ
یۓ ۈ []
[]
ܑﮩ ۑ
ۈ



PING. PING
PING PING
PING. PING
PING. PING 


ITS
Hend B&Icirc;TH&ETH;&Auml;&Yacute;!!!

​​ ۆ ۆ ۆݐ
~ ۆ
ۆ ۆݐ 
ۆ {.. ~
ۆ ۆ
:$
{ ۓ ♡ }


(23/4/2011) 

​ ... ...
... ...
... ѕ
​​Ping !! ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
Ping !!ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
Ping !!ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
Ping !! ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.Attention <3
Attention <3
Attention <3
Attention <3
Attention <3
Attention <3
Attention <3

​ .... :O

~
~
~ :$

!

[ ڑ
~
~

~ ({})

* !


.... ~
͑ .    2021


~
;[ ~

) ~ <3
.. ڑ *

...... *
~
ﻻ :*

​​\ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
\
\ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
\ /
\ /
1 3 ; G&Oslash; !
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́

H.β.D. 2 you

ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖
. ˝̣̀́̃̉̀́. ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
˝̣̀́̃̉̀́.
нαρρ&yacute; &szlig;&iacute;яτн &ETH;α&yacute;
τσ you
ђ&aring; ђ&aring; ђ&aring;
нαρρ&yacute; &szlig;&iacute;яτн &ETH;α&yacute;
τσ you
ђ&aring; ђ&aring; ђ&aring;
нαρρ&yacute; &szlig;&iacute;яτн &ETH;α&yacute;
τσ
<=-P<=-P └̠▸┌ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́BthOoN.ː� �̀☀̤̣̈̇ː̖́┐<=-P<=-P
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
♡̨̐

...
|"""|__|""'' "| <3 <3
| HAPPY <3
|___|"""|___| BirthDay

Happy Birthday To you​ ٭̣̣ ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́ ٭̣̣
. ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́ |̣̇​̣̇​. ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́ .|̣̇​. ЋɑƥρƳ
. |̣̇​. ٭̣̣ |̣̇​ ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́ |̣̇​ ƁϊЯƬђ
. ٭̣̣ |̣̇​ ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́. |̣̇​.  |̣̇​ |̣̇​ Ɗɐƴ 
٭♈̷̴​

☺Нα&THORN;&THORN;ч &szlig;&iexcl;ятнđαч <=-P ~.. 


_ː̗̀_ː̗̀_ː̗̀_
_|___ _|_
__|_______|__
__|__________|__
| |____________|

� �


~..
​☀̤̣̈̇ː̖́
\ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
\ | вσσσσм
\ | ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
\ | / вσσσσм ♧˚˚˚♧♧˚˚˚♧ ♧˚˚♧Hppy B&igrave;rthday :* :* <=-P <=-P
...

ڳ
\=D/

ڳ<3<3\=D/ !!
` :$   2021       <3
<3<3 :* <3
\=D/ <=-P <3
<3 POOOM  <=-P
<3 POOOM  <=-P 
<3 POOOM <=-P
...


 *  *
IS THE TIME~
​​​ﯙ ͐ ٺ ﯙ ﯙ ٺ ˛

.................... ~ 
<3 ] `
ﯙ ..
Ϫ -
( ѐ ﯙ  )
ﯙ ﯙ ! < (♥̸̨͡ ̷̷̴̐͠EM̷̜̌&Otilde;̸̸̮̮ǒ&Oslash; ̷̷̴̐͠♥̸̨͡)...
100

ܑ♡ ܑ♡ :* <3 <3


...

<=-P<=-P └̠▸┌ː̗̀☀̤̣̈ː̖́Ѕυ̵ŋ∂яη ̵.ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́┐<=-P<=-P
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
♡̨̐

------------

(*)  (*) ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ˝̣̀́̃̉̀ ☀˝̣̀́̃̉ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ (*) ˝̣̀́̃̉̀☀. 

♡ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ 
˝̣̀́̃̉.  (*)  ˝̣̀́̃̉̀ ☀
​ ˘┐♥​


{ }
یۓ ۆ ۆ
ۓ
{ } ♥ *~

 ' 

Τ ɪ C К . .
Τ Σ C К . . *...*
Τ ɪ C К . .
Τ Σ C К . . *...*

<=-P ΤК 11:55

<=-P ΤК 11:56

<=-P ΤК 11:57

<=-P ΤК 11:58

<=-P ΤК 11:59

Τ ɪ C К . .
Τ Σ C К . .

' 12 '
|
9. 3
' . 6 . '


ٺ *...* . . .
ۆ ۆ } ٺ / ۆ ٱ  ≈

ٺ *...* ٺ (*) !*
ٺ [ ٱ } / <3
ٺ *...* . . .
ۆٺ ٱۆ ٱۆ ی / ٱ ;   2021
ۆ ٺ :*

 ' 

` ۆ
ۆ ۆ ۆ
' { / !*

 ' 

_ː̗̀_ː̗̀_ː̗̀_
_|_____|_
__|_______|__
|___________|
НɑΡΡЧ  ВɪЯΤНĎɑЧ
- -* ┃| ✽̶̛̗ г̵̵̮̤̅̈σ̮̤̅̈σ̮̤̅̈г̵̵̮̤̅̈ɑ ̮̤̅̈н̮̤̅̈ ✽̶̛̗ ' ˇ​˘┐♥​


( ڳ ۆ )
' ۆ
ۆ ڳ ۆ یۓ :$
 ' 
ۆ ٺٺ ۆ ٱ 
ۆ ۆ 25 / 6 };   2021

HaקƳ &szlig;&igrave;ƮЋ&ETH;ay ​ :* ✽̶̛̗ г̵̵̮̤̅̈σ̮̤̅̈σ̮̤̅̈г̵̵̮̤̅̈ɑ ̮̤̅̈н̮̤̅̈ ✽̶̛̗

Нαρρџ BɪяτнĎαџ ​​​​ ̸ ┅┈ 
​ 
 


 

(*) ܑ .!<3
[] ﮧ (12)
ۈ Ԑﮩ
یۓ ۈ []
[]



PING. PING
PING PING
PING. PING
PING. PING 


ITS
B&Icirc;TH&ETH;&Auml;&Yacute;!!!

Ping !! ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
Ping !!ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
Ping !!ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
Ping !! ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.Attention <3
Attention <3
Attention <3
Attention <3
Attention <3
Attention <3
Attention <3

.... :O

~
~
~ :$

!

[ ڑ
~
~

~ ({})

* !


.... ~
͑ . 


~
;[ ~----------------

PING!!! :O

ATTANTION PLS  !!

IT29/-5...  :O

WHAT THAT'S MEAN :/ 

IT'S ♌♡̷̴̬̩̃̊ ♡̷̴̬̩̃̊♌ <3 BIRTHDAAAAAY:O<=-P [ ]

PING .. PING .. PING <=-P


ː̗̀10ː̖́
ː̗̀9ː̖́
ː̗̀8ː̖́
ː̗̀7ː̖́
ː̗̀6ː̖́
ː̗̀5ː̖́
ː̗̀4ː̖́
ː̗̀3ː̖́
ː̗̀2ː̖́
ː̗̀1ː̖́
ː̗̀0ː̖́


ۃ [ &Ouml;Čť&ograve;βĕЯ ] ۆ
ۆ ۆ() ٱۆ ۆ !
ٱ ۆ ۆ <3<3
10\9

ٳ :* ​♡̨̐ ̵̶̌{̵̶̭̌∂⌣ ͂ ͂7Ω̴̩̩̩̥SO̲̣̣N♣<3♠♦ ͂}┅┈
ۆٳ ۃ / یۆ\=D/

.
.

.
..
.
.
.

.
.


.. ..
"" .. ..
.. ..
..
.. !.. ..
..
.
..
.
-
|bb 7be blackberry |

-
-.. ..
"" .. ..
.. ..
..
.. !.. ..
..
-


--
-

.. ..

-
****
-..
-


:

 
- - -

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.